Troba un pèrit

APCAS nacional

Primera reunió anual de la Comissió de Govern d’APCAS 2018

La Comissió Executiva d’ APCAS fa balanç dels vuit primers mesos de gestió del mandat i mostra els projectes que estan en marxa.

La Comissió de Govern de l'Associació de Perits d'Assegurances i Comissaris d'Avaries (APCAS) ha celebrat la seva primera reunió ordinària de 2018 els dies 16 i 17 de febrer.

La Comissió Executiva, encapçalada pel president de l'associació Fernando Muñoz Echeverría, ha constatat un important increment del compromís de l'organització territorial d’APCAS, suscitant la visió positiva de totes les propostes amb el projecte associatiu per generar un debat de la forma més constructiva possible, que ha tingut una resposta molt favorable per part dels responsables territorials, presidents autonòmics i provincials.

La Comissió de Govern ha fet balanç de la gestió de la Comissió Executiva durant els vuit primers mesos de mandat (aquesta última va ser triada al juny de 2017) mostrant un gran avenç en els tres grans pilars del projecte d'associació amb què van resultar elegits: la formació, la tecnologia i la certificació professional.

En formació s'ha analitzat el desenvolupament del Centre d'Estudis de l'Associació de Perits d'Assegurances (CEAPS) i en especial els avenços pel que fa a formació d'accés a la professió, analitzant la necessitat d'introducció de canvis i millores en el que a formació contínua es refereix.

Pel que fa a tecnologia, es va exposar l'estat dels treballs de construcció de la plataforma de gestió pericial XT50 freemium a través de l'oferta del servei del programa XT50 de gestió pericial integral de forma gratuïta "free", juntament amb l'oferta de serveis "premium" de pagament, així com els avenços en els treballs d'elaboració d'un Estàndard de Comunicació entre Entitats Asseguradores i Perits (EIAP) a través del grup de treball constituït en TIREA.

Així mateix es va exposar el projecte de certificació professional per generar més valor a les professions de Perit d'Assegurances i Comissaris d'Avaries, on s'està treballant sota la guia de la normativa ISO 17024 i auditada sota l'atenta mirada d'ENAC (Entitat Nacional d'Acreditació )

Finalment s'ha constatat la necessitat d'abordar un canvi estatutari durant el present mandat, que s'ha de fer d'una manera reflexiva i participativa, revisant en profunditat les necessitats i reptes de l'associació, obtenint com a resultat un nou Estatut que sigui una eina útil per afrontar aquests reptes i necessitats que l'Associació avui té ja plantejats i que s'incrementaran en un futur immediat.