Troba un pèrit

APCAS Barcelona

Assemblea APCAS BARCELONA 2014.

El 27 de novembre de 2014 es va celebrar, a la seu de l'APCAS de Barcelona, ​​l'Assemblea Provincial amb la presència de Fernando Muñoz, president Nacional de APCAS.

La primera assemblea de Lorenzo Martinez com a president de l'Organització Provincial de Barcelona va ser un èxit de participació. Després de l'aprovació per unanimitat dels comptes del 2013 i del pressupost del 2015, Fernando Muñoz va realitzar la presentació del nou programa de certificació de perfils professionals que es posarà en marxa a principis del 2015. A continuació es va realitzar la presentació i una demostració del XT50, programa de gestió pericial desenvolupat per APCAS.

Fernando Muñoz va informar que "APCAS promourà un sistema de certificació de perfils professionals que permeti als Pèrits d'Assegurances i Comissaris d'Avaries constatar de manera objectiva els seus esforços per ser cada dia millors professionals, adaptant els sistemes de gestió de nivell professional i de coneixements tècnics a els que s'estan implantant a nivell nacional i internacional ".

Segons Fernando Muñoz, es defineix un perfil professional com "el conjunt de realitzacions professionals que el tècnic pot demostrar en les diverses situacions de treball pròpies de la seva àrea ocupacional, una vegada que ha completat el procés formatiu". En aquestes realitzacions el tècnic posa de manifest la seva competència per resoldre els problemes en un mercat laboral complex, canviant i incert i la seva capacitat d'aprendre de les noves situacions a què s'enfronta.

L'assemblea es va tancar amb el lliurament de les certificacions de la primera edició de les beques ofertes per l'Organització Provincial de Barcelona als seus associats en els cursos "Reconstrucció d'accidents" i "Concurrències i Compensació de Capitals".

En acabar l'acte es va oferir un refrigeri durant el qual els assistents van poder dialogar i debatre sobre el present i futur de l'associació.

https://www.apcas.es/noticias/asamblea-provincial-de-apcas-barcelona.htm