Troba un pèrit

APCAS Barcelona

Convocatòria assemblea O.P. d’ APCAS de Barcelona 22/1/2020

ASSOCIACIÓ DE PERITS D’ASSEGURANCES I COMISSARIS D’AVARIES

ORGANITZACIÓ PROVINCIAL DE BARCELONA

 

CONVOCATÒRIA DE L’ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA

Dimecres 22 de gener de 2020

 

 

De conformitat amb el que disposen els estatuts d’APCAS, per la present es convoca a tots els associats a la sessió de l’Assemblea General Ordinària de l’Organització Provincial de Barcelona, que se celebrarà el dijous 22 de gener de 2020, a les 16.30 hores en primera convocatòria i a les 17.00 en segona convocatòria, a l’hotel NOVOTEL BARCELONA CITY, Avinguda Diagonal 201 de Barcelona, per tractar el següent ordre del dia:

 

1. Constitució de la Assemblea General.

2. Aprovació, si s’escau, del acta de l’Assemblea anterior.

3. Informe del President i aprovació, si s’escau, de la memòria d’activitats del 2019.

4. Aprovació, si s’escau, de la liquidació de l’exercici econòmic de l’any 2019 amb el tancament del balanç i compte de resultats.

5. Aprovació, si s’escau, del pressupost per l’exercici de l’any 2021.

6. Precs i preguntes.

7. Aprovació, si s’escau, del acta de la sessió.

 

S’oferirà un refrigeri als assistents de l’assemblea.

 

Barcelona, 20 de desembre de 2019

Llorenç Martínez Mas                                           

President APCAS O.P. BARCELONA

Descarrega els documents