Troba un pèrit

Formació

Celebrat el curs del CEAPS "SEGURIDAD Y REPARABILIDAD DE LOS VEHÍCULOS HÍBRIDOS” Barcelona 8/11/2019

El ponent David de Diego ha  ofert una excel·lent presentació de l’evolució històrica i la situació actual dels vehicles elèctrics i híbrids, combinant les informacions de la documentació aportada, molt completa i ben organitzada, amb una sèrie de vídeos que han estat molt clarificadors per als nombrosos assistents al curs.

 

A més de la informació tècnica dels diferents fabricants i de les instal·lacions de recarrega, David de Diego ha aportat coneixements relatius a la reparabilitat i les mesures de seguretat necessàries en les reparacions, tenint en compte la perillositat dels components d’alt voltatge. Per finalitzar, ha proporcionat dades dels costos de recanvis i dels temps de substitució dels elements específics d’aquests tipus de vehicles.