Troba un pèrit

FUEDI

Assemblea FUEDI 2015. Santiago Calzado elegit president.

El 29 de Maig de 2015, es va celebrar a Munic (Alemanya), l'Assemblea General de la Federació Europea d'Unions de Perits d'Incendis i riscos diversos (FUEDI), en què Espanya va passar a ostentar la presidència anual a la persona de Santiago Calzado Pujol, vocal responsable de relacions internacionals a la Comissió Executiva d’APCAS.

A l'Assemblea es van aprovar els nous grups de treball de la Federació, entre els quals destaquen per la seva especial interès el enfocat a l'elaboració d'una definició Europea unificada del Perit d'Assegurances, així com a la Protecció dels Consumidors com a eix principal de l'actuació pericial.

En aquesta Assemblea es va formalitzar la substitució de la Plataforma Espanyola, fins a la data composta per APCAS i AESPER, per la presència única de APCAS a FUEDI, després de l'acord assolit entre les dues associacions espanyoles que ha propiciat el compromís de dissolució de AESPER i la integració dels seus gabinets en la divisió d'Empreses de APCAS.

En aquesta línia assenyalar que Santiago Calzado, en el seu discurs inaugural, va destacar que "per ser realment representatius tant enfront de la Unió Europea com en l'àmbit nacional, és imprescindible que es realitzin els esforços necessaris per actuar de forma conjunta entre les diferents institucions pericials , existint ja en diferents països del nostre entorn moviments d'integració o col·laboració com és el recent exemple d'Espanya o Itàlia ".

APCAS informa que tant la seva presència en FUEDI com els contactes que s'estan duent a terme amb altres federacions d'àmbit Internacional (IFAA i IFEA) i amb associacions nacionals de països de parla hispana com recentment Argentina, Xile i Mèxic, responen a la seva estratègia de presència internacional a fi a cercar sinergies en matèries com la formació dels perits i ajustadors, i també en la recerca d'oportunitats professionals per als seus associats.

https://www.apcas.es/noticias/se-celebra-en-munich-la-asamblea-general-de-la-federacion-europea-de-uniones-de-peritos-de-incendios-y-riesgos-diversos-fuedi.htm