Troba un pèrit

APCAS Girona

Ponencia webinar "Pericials de part" organitzada pel Col·legi de Mediadors de Girona 22/4/2021

Més de cent participants en la ponència webinar impartida per Jordi Romo, president de APCAS a Girona, organitzada pel CMAG (Col·legi de Mediadors d'Assegurances de Girona), presidit per Jordi Triola.

Més enllà de l'article 38 de la LCS, es volia conèixer quines són les circumstàncies més habituals i recomanables en un sinistre en què pugui ser necessària la intervenció d'un perit que representi a l'assegurat.

Es van estudiar les situacions i conflictes més habituals entre asseguradores i assegurats, on el mediador es troba en el medi: desacords en la quantia a indemnitzar, les concurrències, el valor de el vehicle en un sinistre total, les exclusions contractuals, danys parcials, demèrits, danys soferts per un tercer, lucre cessant en vehicles, procediments judicials, etc.