Troba un pèrit

APCAS Catalunya

Convocatòria assemblea S.A. d’ APCAS de Catalunya 22/1/2020

ASSOCIACIÓ DE PERITS D’ASSEGURANCES I COMISSARIS D’AVARIES

SECCIÓ AUTONÒMICA CATALUNYA

 

CONVOCATÒRIA DE L’ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA

Dimecres 22 de gener de 2020

 

 

De conformitat amb el que disposen els estatuts d’APCAS, per la present es convoca a tots els associats a la sessió de l’Assemblea General Ordinària de la Secció Autonómica de Catalunya, que se celebrarà el dimecres 22 de gener de 2020 , a les 17.30 hores en primera convocatòria i a les 18.00 en segona convocatòria, a l’hotel NOVOTEL BARCELONA CITY, Avinguda Diagonal 201 de Barcelona, per tractar el següent ordre del dia:

 

1. Constitució de la Assemblea General.

2. Aprovació, si s’escau, del acta de l’Assemblea anterior.

3. Informe del President i aprovació, si s’escau, de la memòria d’activitats del 2019.

4. Aprovació, si s’escau, de la liquidació de l’exercici econòmic de l’any 2019 amb el tancament del balanç i compte de resultats.

5. Aprovació, si s’escau, del pressupost per l’exercici de l’any 2021.

6. Presentació del pla de formació APCAS CATALUNYA 2020-23.

7. Precs i preguntes.

8. Aprovació, si s’escau, del acta de la sessió.

 

S’oferirà un refrigeri als assistents a l’assemblea.

 

 

Barcelona, 20 de desembre de 2019

 

Llorenç Martínez Mas                                           

President APCAS S.A. CATALUNYA

Descarrega els documents