Troba un pèrit

APCAS nacional

CENTRE SARAGOSSA i APCAS continuen la seva col.laboració en la lluita contra el frau.

"L’èxit del projecte per a l'actualització de la base de dades d'altures dels diferents elements de les carrosseries dels automòbils, en la seva utilització per part dels perits per a la lluita contra el frau"

L'Institut de Recerca sobre Vehicles (CENTRE SARAGOSSA) i l'Associació de Perits d'Assegurances i Comissaris d'Avaries (APCAS), conscients de la importància que per al perit representa disposar d'informació útil en la seva tasca de contrastació i validació de les dades d'un sinistre, van signar l'any passat un acord de col·laboració per actualitzar la base de dades d'altures d'elements de carrosseria dels vehicles de CENTRE SARAGOSSA, a fi de que els pèrits d'assegurances i altres professionals de l'automòbil i de l'assegurança la facin servir per a la comprovació ràpida d'aquest tipus d'informacions, en la seva tasca diària de lluita contra el frau.

A hores d'ara, i quan encara no s'ha arribat a l'equador del període d'implantació del projecte, la demanda de sol·licituds de registre per a la utilització de l'aplicatiu rebudes per CENTRE SARAGOSSA està sent molt elevada, així com, el nombre de consultes realitzades a través del web, el que indica que el nivell de satisfacció dels usuaris amb la base de dades és bo. Referent a això cal destacar que l'accés a la informació és gratuït per als membres d’APCAS i per als perits que hagin sol·licitat el registre per qualsevol de les asseguradores accionistes de CENTRE SARAGOSSA, també la resta de perits poden accedir a aquesta informació abonant un mòdic preu.
No obstant això, se segueix treballant en la localització de vehicles, la presa de les mesures corresponents i entrada d'aquestes dades al sistema, tasques que està previst que continuïn fins a finals d'aquest any, moment en el qual es preveu que la base de dades compti amb el cens de la major part del parc automobilístic d'Espanya. D'altra banda, les dades que es poden trobar a la base de dades són: altures dels components de les parts del davant i del darrere dels vehicles, afegint per als vehicles de nova mesura, altures laterals de retrovisors i motllures de protecció.