Troba un pèrit

APCAS Catalunya

Assemblees O.P. de Barcelona i S.A. d’ APCAS de Catalunya 2018

L'Organització Provincial de Barcelona i la Secció Autonòmica d’APCAS de Catalunya van celebrar les seves assemblees ordinàries 2018.

El 25 de gener de 2018 es van celebrar a la seu d’APCAS de Barcelona les Assemblees de la Secció Autonòmica de Catalunya i de l'Organització Provincial de Barcelona, sota la presidència de Lorenzo Martínez Mas, president de S.A. de Catalunya i de la O.P. de Barcelona, i amb la presència de Fernando Muñoz Echeverría, president d’ APCAS.

A l'assemblea de la O.P. de Barcelona es van aprovar per unanimitat els balanços de tresoreria i la integració econòmica de la O.P. de Barcelona amb la S.A. de Catalunya.

La nova junta de govern provincial està formada per

Lorenzo Martínez Mas (president)

Joan Ricart Aguilà (vice-president)

Joaquim Ventura Riba ( secretari)

Victor Cordón Delgado (tresorer) 

Matilde Villalba Parer (vocal 1r)

Urcisino Rodiel Ruiz (vocal 2n)

Pere Pinós Sampons (vocal 3r)

Francisco Javier Molinos Vall (vocal 4rt).

Iniciada l'Assemblea de la Secció Autonòmica de Catalunya, el president Llorenç Martínez va agrair al president nacional, Fernando Muñoz, les gestions realitzades i l'excel·lent suport prestat pel tot l'equip professional d’APCAS durant el mandat que finalitza.

Llorenç Martínez, va informar dels processos electorals a les organitzacions provincials catalanes d’ APCAS, amb l'elecció de Jordi Romo com a president de la O.P. de Girona i la seva reelecció com a president de la O.P. Barcelona. Va exposar la situació de la seu de APCAS a Barcelona, amb la incorporació de Nerea García, com a nova administrativa.

El president de la S.A. d’ APCAS Catalunya, també va informar de les activitats de la comissió de seguretat viària i mobilitat d’ APCAS de la qual és membre el vocal de la junta de govern de Barcelona Urcisino Rodiel.

El president Fernando Muñoz va informar dels plans d'APCAS després de la seva reelecció al juny de 2017 i de la incorporació de Lorenzo Martínez a l'executiva nacional. En relació amb el projecte de certificació va intervenir Santi Calzado, vocal responsable de relacions internacionals d’APCAS, qui va resumir les actuacions realitzades informant que s'ha triat el certificador ENAC.

Joan Ricart, secretari autonòmic de Catalunya, va informar del projecte del web apcas.cat. El pressupost de la Secció Autonòmica de Catalunya d'APCAS per a l'exercici 2018, presentat pel tresorer Victor Cordón, va ser aprovat per unanimitat dels assistents.

Després de l'assemblea es van lliurar els guardons als associats que han complert 25 anys a l'associació, es va oferir un refrigeri i els associats van poder fer comentaris en un ambient distès sobre les perspectives de futur i l'estat actual de la professió.

https://www.apcas.es/noticias/asambleas-o-p-de-barcelona-y-s-a-de-apcas-cataluna.htm

Descarrega els documents