Troba un pèrit

APCAS Catalunya

Assemblees APCAS CATALUNYA - BARCELONA 22 01 2020

El 22 de gener de 2020 s'han celebrat les assemblees de l'Organització Provincial de Barcelona i de la Secció Autonòmica de Catalunya d'APCAS, a l'hotel NOVOTEL BARCELONA CITY, sota la presidència del seu titular Lorenzo Martínez Mas.

A l'assemblea de la O.P. de Barcelona, ​​el vicepresident Joan Ricart va informar de la total integració econòmica i de les activitats de formació de la O.P. de Barcelona amb la S.A. de Catalunya, de manera que el programa d'actuació es presenta conjuntament.

A l'assemblea de la secció autonòmica de Catalunya, el president Lorenzo Martínez va agrair l'excel·lent suport prestat pel tot l'equip professional de APCAS durant el passat exercici. Va informar de les activitats de formació i associatives realitzades el 2019, així com de les d'àmbit nacional, destacant el projecte de reforma estatutària i el programa de certificació. Va felicitar a la Junta de Govern de la O.P. de Girona, i en especial al seu president Jordi Romo, per l'èxit de participació en les activitats de formació, tant dels associats com de professionals no associats, mediadors i representants de les entitats asseguradores de la província. També va informar de la celebració de l'11 Congrés de APCAS a Sevilla al març de 2020 i de les gestions realitzades per a una futura col·laboració amb la S.A. de la Comunitat Valenciana.

Es van aprovar per unanimitat els comptes de l'exercici 2019, actualment només hi ha un compte bancari per a tota l'organització de APCAS a Catalunya i un fons d'inversió vinculat. L'exercici 2019 va presentar un dèficit considerable al no haver-se transferit els ingressos de quotes dels associats per les necessitats de finançament de les activitats que s'estan desenvolupant a nivell nacional.

El vicepresident Jordi Romo va informar de les activitats de formació previstes a través del CEAPS per al 2020 i de les línies principals de el pla de formació 2020-2023. Aquest pla es desenvoluparà en tres blocs, a més dels tradicionals continguts de tècnica pericial AUTOS i IRD, s'incorporaran continguts de millora d'habilitats personals, gestió empresarial i aspectes legals necessaris per als associats i despatxos pericials.

El secretari Joan Ricart va presentar el pressupost per a l'exercici 2021, aprovat per unanimitat, en el qual no està prevista la contractació de personal, tasques que es externalitzaran per a l'organització d'activitats i la possible col·laboració amb la S.A. de la Comunitat Valenciana. Les comunicacions oficials es continuaran realitzant a través de APCAS nacional i del web apcas.cat, totalment operatiu i actualitzat amb la base de dades de apcas.es. En apcas.cat estan disponibles informacions d'assemblees i activitats realitzades dels darrers exercicis.

A l'acabar l'acte es va oferir un refrigeri i els associats van poder fer comentaris en un ambient distès els projectes presentats a l'assemblea.

Descarrega els documents