Troba un pèrit

APCAS Girona

Assemblea APCAS Girona i eleccions a Junta de Govern (6/10/2021)

Benvolgut associat,

D'acord amb el que estableix l'article 5 del Reglament d'Assemblees vigent, et convoco a l'Assemblea provincial ordinària i eleccions a Junta de Govern Provincial de Girona que se celebraran dimecres 6 d'octubre de 2021, a les 18.30 hores en primera convocatòria i a les 19 hores en segona, a la Casa de Cultura, Plaça de l'Hospital nº 6 de Girona, amb el següent

Ordre del Dia

1. Examinar i, si escau aprovar, la gestió de la Junta de Govern Provincial.

2. Precs i Preguntes.

3. Eleccions a Junta de Govern provincial, constitució de la mesa electoral, votació, escrutini i proclamació de resultats. La votació començarà a les 20.00 hores del dia de la data i està prevista la seva finalització a les 20.30 hores de la mateixa.

4. Lectura i aprovació de l'acta de l'Assemblea.

Es recorda que les candidatures han de presentar-se davant la Secretaria Nacional de APCAS, al menys amb 30 dies d'antelació a la data fixada per a les eleccions, amb la signatura original de tots els seus components, indicant el seu número d'associat professional o sènior, fotocòpia de el seu DNI i declaració jurada d'incompatibilitats i de no haver estat condemnat per causa penal de cap tipus en els últims 5 anys. L'imprès enviat en el correu electrònic de data 18/8/2021 per APCAS nacional.

Aprofito l'ocasió per comunicar-te que a l'àrea privada per als associats de la web d'APCAS apcas.es estan disponibles els Estatuts i Reglament d'Assemblees aprovats el 28 de novembre de 2020, amb tota la informació sobre els procediments electorals.

Donada la importància que té el procés electoral, espero la teva assistència, per la que desitjo saludar personalment el proper dia 6 d'octubre.

Entre tant rep una salutació molt cordial,

Jordi Romo Ros

President provincial de Girona

 

Descarrega els documents