Troba un pèrit

APCAS Girona

Assemblea APCAS GIRONA 2019. Jornada formació "Localització de fuites"

 

El 21 de Febrer de 2019 es va celebrar l’assemblea de la O.P. de Girona d’APCAS, a la Casa de Cultura de la ciutat, sota la presidència del seu titular Jordi Romo, amb l’assistència del president el secretari de la S.A. de Catalunya Llorenç Martínez i Joan Ricart, i Xavier Romero, director del CEAPS i associat.

L’assemblea va aprovar la gestió, les activitats i els comptes del 2018. En Xavier Romero va informar de la primera convocatòria de Certificació promoguda per APCAS a través de ENAC.

 

Amb anterioritat a l’assemblea la O.P. de Girona va organitzar una Jornada Tècnica sobre “Localització de Fuites”, amb l’Assistència dels Srs. Josep Machuca i Albert Curto, en representació de l’Empresa “HIDRO POINT Girona”, destinada a perits I.R.D, amb l’assistència de 28 associats, a més d’altres no associats.