Troba un pèrit

APCAS Catalunya

Assemblea APCAS CATALUNYA i ELECCIONS (16/11/2023) NOVOTEL BARCELONA CITY

Benvolgut associat:

D'acord amb l'article 5 del Reglament d'Assemblees, us convoco a l'Assemblea autonòmica ordinària i eleccions a Junta de Govern Autonòmica de Catalunya que se celebraran el dia 16 de novembre de 2023, a les 17 hores en primera convocatòria i 17:30 hores a segona, a l'hotel NOVOTEL BARCELONA CITY, Avinguda Diagonal 201 de Barcelona, amb el següent

Ordre del Dia

1. Constitució de l’assemblea.

2. Informe del president

3. Examinar i, si escau aprovar, la gestió de la Junta de Govern Autonòmica.

4. Precs i preguntes.

5. Eleccions a Junta de Govern Autonòmica constitució de la Mesa Electoral, votació, escrutini i proclamació de resultats. La votació començarà a les 18 hores del dia de la data i està prevista la finalització a les 18.30 hores.

6. Lectura i aprovació de lacta de l’assemblea.

Es recorda que les candidatures s'han de presentar davant de la Secretaria Nacional d'APCAS al correu d'info@apcas.es, almenys amb 30 dies d'antelació a la data fixada per a les eleccions, amb la signatura original de tots els seus components, indicant-ne el número d'associat professional o sènior, fotocòpia de D.N.I. i declaració jurada d'incompatibilitats de no haver estat condemnat per causa penal de cap tipus en els darrers 5 anys.

Així mateix, es recorda que les candidatures s'han de formular en llistes tancades amb la totalitat dels càrrecs segons el que disposa l'article 35.3 dels vigents Estatuts, és a dir, President, Secretari i Tresorer.

La proclamació i exclusió de candidatures es durà a terme segons el que preveu l'article 42.3 dels vigents Estatuts.

Aprofito l'ocasió per comunicar-vos que a l'àrea privada per als associats de la web d'APCAS estan disponibles els Estatuts i el Reglament d'Assemblees, amb tota la informació sobre els procediments electorals.

Donada la importància que té el procés electoral, espero la teva assistència, per la qual cosa vull saludar-te personalment el proper dia 16 de novembre.

Mentrestant rep una salutació molt cordial,

 

Lorenzo Martínez Mas

President de l´organització autonòmica de Catalunya

Convocatòria adjunta

Descarrega els documents