Troba un pèrit

APCAS Catalunya

Assemblea APCAS CATALUNYA febrer 2016

El 25 de febrer de 2016, a la sala d’actes de la seu social, Rambla Catalunya 53 3a planta de Barcelona, es reuneix l’Assemblea General Ordinària de la Secció Autonómica de Catalunya de l’Associació de Perits d’Assegurances i Comissaris d’Avaries, sota la presidència del seu titular Lorenzo Martinez Mas, per tractar el següent ordre del dia:


1. Constitució de la Assemblea General.
2. Aprovació, si s’escau, del acta de l’Assemblea anterior.
3. Informe del President i aprovació, si s’escau, de la memòria d’activitats del 2015.
4. Aprovació, si s’escau, de la liquidació de l’exercici econòmic de l’any 2015 amb el tancament del balanç i compte de resultats.
5. Aprovació, si s’escau, del pressupost per l’exercici 2016.
6. Precs i preguntes.
7. Aprovació, si s’escau, del acta de la sessió.

S'adjunta l'acta de l'assemblea.

Descarrega els documents