Troba un pèrit

APCAS Catalunya

Assemblea APCAS CATALUNYA desembre 2016

El 15 de desembre de 2016, es va celebrar l'assemblea general de la secció autonòmica de Catalunya d'APCAS, a la seu de l'associació a Barcelona, presidida pel seu titular Lorenzo Martínez Mas i pel president de APCAS, Fernando Muñoz Echeverría.

Es va aprovar per unanimitat l'acta de l'assemblea anterior de data 25 de febrer de 2016 i el pressupost de la Secció Autonòmica de Catalunya d'APCAS per a l'exercici 2017, presentat pel tresorer Victor Cordón. 

El president Llorenç Martínez va anunciar en el seu informe la renovació del contracte de lloguer de la seu social de Barcelona, ​​per un període de 5 anys i amb el mateix cost, agraint al president Fernando Muñoz les gestions realitzades i l'excel·lent suport prestat pel tot el equip professional de APCAS. Va anunciar l'inici dels processos electorals en les Organitzacions Provincials de Girona i Tarragona, que finalitzaran al febrer de 2017, i la celebració de l'assemblea general per aprovació els estats comptables del 2016 al març de 2017. Va informar a l'assemblea de la delegació a la persona del secretari Joan Ricart per a la gestió de la situació administrativa, econòmica i el manteniment de les relacions amb APCAS nacional. Es va presentar als associats la web apcas.cat, complementària del web apcas.es, i del projecte de producció de webs per als associats amb un cost molt reduït i subvencionat per APCAS Catalunya. També va informar de l'inici del projecte de col·laboració amb la Direcció General de la Policia de Catalunya.

El president de FIEA, Sr. Xavier Romero, va excusar la seva assistència a causa de la jornada d'exàmens dels cursos d'accés a la professió celebrats a Madrid. En el seu lloc Joan Ricart va informar l'organització i de l'estat actual de FIEA, dels projectes iniciats en l'àmbit europeu i de les ponències del Congrés celebrat a Spa (Bèlgica). 

El president Fernando Muñoz va iniciar la seva intervenció ampliant la informació sobre la relació entre FIEA i APCAS després de la reunió de la Comissió Executiva del dia anterior. Va presentar el projecte de APCAS i TIREA de creació d'un estàndard de comunicació entre asseguradores i perits. Es va produir un debat sobre la comunicació en general destinada al possible usuari, de la pàgina web apcas.es i del futur de la professió. Fernando Muñoz va acabar la seva intervenció anunciant la seva candidatura a la reelecció el proper any.

Prèviament es va celebrar una conferència a càrrec de Gonzalo Ferrer Amic, Magistrat de l'Audiència Provincial de Barcelona, ​​presentat pel vicepresident Jordi Romo, titulada ¿Què esperen els jutges dels perits en un procediment judicial?

En acabar l'assemblea els associats van poder comentar en un ambient distès l'estat de la professió i les propostes de futur plantejades en l'assemblea.

https://www.apcas.es/noticias/asamblea-general-apcas-cataluna.htm

 

Descarrega els documents