Troba un pèrit

APCAS Catalunya

Assemblea APCAS Catalunya 28/6/2021 17.30 - INTERNET

De conformitat amb el que disposen els estatuts d’APCAS, per la present es convoca a tots els associats a la sessió de l’Assemblea General Ordinària de la Organització Autonómica de Catalunya, que se celebrarà el dilluns 28 de juny de 2021 , a les 17.30 hores en primera convocatòria i a les 18.00 en segona convocatòria, per vía Internet (per la plataforma del CEAPS), per tractar el següent ordre del dia:

 

1. Constitució de la Assemblea General.

2. Aprovació, si s’escau, del acta de l’Assemblea anterior.

3. Informe del President i aprovació, si s’escau, de la memòria d’activitats del 2020.

4. Aprovació, si s’escau, de la liquidació de l’exercici econòmic de l’any 2020 amb el tancament del balanç i compte de resultats.

5. Aprovació, si s’escau, del pressupost per l’exercici de l’any 2022.

6. Actualització del pla de formació.

7. Organització territorial administrativa i econòmica a Catalunya. Acords de funcionament intern.

8. Processos electorals en les seccions provincials. Adaptació als nous estatuts.

9. Estat de la situació a APCAS nacional i calendari de reunions.

10. Precs i preguntes (rebuts abans del 24 de juny de 2021 a través del correu electrònic apcas@apcas.cat).

11. Aprovació, si s’escau, del acta de la sessió.

 

Espero saludar-te via internet el proper 28 de juny, cordialment,

 

Barcelona, 27 de maig de 2021

 

Llorenç Martínez Mas                                           

President APCAS CATALUNYA

 

INSTRUCCIONS

Para una mejor gestión y evitar problemas de organización, ruego confirmes tu asistencia en el siguiente enlace

El mismo día de su celebración podrás acceder a la web de APCAS, con tu acceso de usuario, en el apartado Mi actividad. Te ruego compruebes tu correcto acceso a los apartados de la web https://apcas.es unos días antes de la celebración de la asamblea.

Descarrega els documents