Troba un pèrit

APCAS Catalunya

Assemblea APCAS CATALUNYA 2021 - documentació, comptes 2020, pressupost 2022

Documentació

Assemblea General Ordinària de la Organització Autonómica de Catalunya

Dilluns 28 de juny de 2021 , a les 17.30 hores en primera convocatòria i a les 18.00 en segona convocatòria, per vía Internet (per la plataforma del CEAPS). Ordre del dia:

1. Constitució de la Assemblea General.

2. Aprovació, si s’escau, del acta de l’Assemblea anterior.

3. Informe del President i aprovació, si s’escau, de la memòria d’activitats del 2020.

4. Aprovació, si s’escau, de la liquidació de l’exercici econòmic de l’any 2020 amb el tancament del balanç i compte de resultats.

5. Aprovació, si s’escau, del pressupost per l’exercici de l’any 2022.

6. Actualització del pla de formació.

7. Organització territorial administrativa i econòmica a Catalunya. Acords de funcionament intern.

8. Processos electorals en les seccions provincials. Adaptació als nous estatuts.

9. Estat de la situació a APCAS nacional i calendari de reunions.

10. Precs i preguntes (rebuts abans del 24 de juny de 2021 a través del correu electrònic apcas@apcas.cat).

11. Aprovació, si s’escau, del acta de la sessió.

 

La documentació de l’assemblea es va aprovar en la Junta de Govern de 15 de juny de 2021.

 

Veure document adjunt.

 

 

Descarrega els documents