Troba un pèrit

APCAS Catalunya

Assemblea APCAS CATALUNYA 2017

El 23 de març de 2017, es va celebrar l'assemblea general de la secció autonòmica de Catalunya d'APCAS, a la sala d'actes de la seu social de Barcelona, ​​sota la presidència del seu titular Lorenzo Martínez Mas.

A la reunió, es va informar de la incorporació a la Junta de Govern autonòmica de Jesús Rodríguez Fernández, nou president electe de l'organització provincial de Tarragona. Alejandro Sánchez Salvador, president sortint, seguirà com a vocal aportant la seva experiència a la Junta de Govern de la O.P.

A l'Assemblea es van aprovar, per unanimitat dels associats presents, el pressupost de l'exercici 2017, la memòria d'activitats de l'exercici 2016 i la liquidació de l'exercici econòmic de l'any 2016, presentats pel tresorer Victor Cordón.

El vicepresident Jordi Romo va anunciar les activitats de formació que es realitzaran durant l'any 2017 a Catalunya, fent una crida a la participació dels associats en el curs que se celebrarà el 6 d'abril "Estudi de les causes en la investigació de sinistres" .

Per la seva banda el secretari Joan Ricart va informar de la materialització de la integració dels comptes de la Secció Autonòmica de Catalunya i de l'Organització Provincial de Barcelona, ​​seguint el mandat de les respectives assemblees celebrades el 2016, i el seu reflex en el Balanç de situació a 31 de desembre de 2016 aprovat en aquesta mateixa sessió.

També es va informar de l'estat actual de la situació administrativa entre APCAS nacional i la S.A. de Catalunya, destacant que s'està gestionant positivament els assumptes, exposant el president Lorenzo Martínez l'avanç realitzat al web apcas.cat i anunciant l'inici del projecte de webs subvencionades destinades als associats.

Descarrega els documents