Troba un pèrit

APCAS Catalunya

Assemblea APCAS CATALUNYA 17/11/2022 - NOVOTEL BARCELONA CITY / DOCUMENTS

Benvolgut associat:

 

D'acord amb el que estableix l'article 5 del Reglament d'Assemblees vigent, us convoco a l'Assemblea autonòmica ordinària de Catalunya que se celebrarà el dia 17 de novembre de 2022, dijous, a les 18.00 hores en primera convocatòria i 18.30 hores en segona, a l'hotel

 

NOVOTEL BARCELONA CITY, Avinguda Diagonal 201 de Barcelona, ​​amb el següent

 

Ordre del Dia

 

1. Constitució de l’assemblea.

2. Informe del president.

3. Examinar i, si escau aprovar, la gestió de la Junta de Govern Autonòmica i del seu representant al Consell General.

4. Precs i preguntes.

5. Lectura i aprovació de lacta de la reunió.

 

Donada la importància que té l'esdeveniment, espero la teva assistència, per això vull saludar-te el proper dia 17 de novembre.

 

Prèviament, a partir de les 17.30, tindrà lloc la ponència “Juicis verbals en què és possible actuar sense advocat ni procurador”, a càrrec de Jordi Romo.

 

Mentrestant rep una salutació molt cordial,

Llorenç Martínez Mas

President autonòmic de Catalunya

 

Nota: documents comptables adjunts.

Descarrega els documents