Troba un pèrit

APCAS Catalunya

ASSEMBLEA APCAS CATALUNYA 16/11/2023

L'assemblea d'APCAS Catalunya es va celebrar satisfactòriament.

Van ser aprovats la gestió de la junta de govern de l'exercici 2022, el compte d'explotació i el balanç de situació a 31/12/2022, i el pressupost de l'exercici 2024.

La candidatura encapçalada pel president Lorenzo Martínez va ser reelegida per aclamació.