Encuentra un perito

APCAS nacional

REUNIÓ "COMISIÓN GOBIERNO" APCAS nacional Madrid 23/3/2019

Reunió de la Comissió de Govern de APCAS: el XI Congrés se celebrarà a Sevilla els dies 27 i 28 de setembre de 2019


La Comissió Executiva nacional va convocar el passat 23 de març als representants territorials en la primera reunió presencial de la Comissió de Govern de l'any.

Fernando Muñoz, president de l'associació, va realitzar una exposició dels pilars de l'associació: formació, digitalització i certificació i de l'evolució tan positiva que s'està donant en cada un d'ells, promovent a tots els assistents a ser els ambaixadors d'APCAS en cada un dels territoris ia tenir la confiança que l'entitat està actualment reconeguda per la resta d'agents del sector que aprecien l'esforç que s'està realitzant en l'àmbit pericial.

Carlos Alonso, director gerent de APCAS, va realitzar la presentació del XI Congrés de Perits d'Assegurances i Comissaris d'Avaries que aquest any serà a Sevilla els dies 27 i 28 de setembre sota el lema 'Per anar més lluny', el qual va rebre l'aprovació de tots els representants territorials, els que el van titllar de ser "un programa molt complet i atractiu en tots els àmbits".

La Comissió Executiva de APCAS presentar dins el projecte 'APCAS 2030' per a la renovació de l'associació i la realització d'uns nous Estatuts que serveixin al futur de l'associació, la declaració d'intencions i les bases sobre les quals s'han de fonamentar els canvis.

Es van presentar els informes de Secretaria constatant una pujada en les altes d'associats amb relació als darrers 5 anys i la presentació del resultat dels treballs de comunicació que es van realitzar el passat any.

En l'apartat de Tresoreria, la Comissió Executiva de l'associació va promoure una acció de consens en matèria de finançament per a aquest any entre l'organització nacional i les organitzacions autonòmiques per tal d'abastar més projectes que beneficiaran a tots els associats.

http://digital.revistapericia.es/pericias/historico/pericia95/index.html