Encuentra un perito

APCAS Girona

El conveni entre APCAS Girona i el Col·legi de Mediadors, prorrogat fins al 31/12/2023

El 19 de gener de 2023 el CMAG, Col·legi de Mediadors d’Assegurances de Girona i APCAS Girona van signar un conveni de col·laboració amb l’objectiu d’establir les bases i emmarcar un acord entre APCAS Girona i el CMAG, en virtut del qual APCAS Girona posa a disposició dels col·legiats els seus pèrits per a resoldre dubtes i discrepàncies en relació a les pòlisses d’assegurances i, si escau, la confecció d’un informe pericial i la seva defensa als Jutjats de la província de Girona.

Ara ha tingut lloc la signatura de l’extensió d’aquest conveni fins al 31 de desembre d’enguany. Jordi Romo, president d’APCAS Girona, i Jordi Triola, president del CMAG, han formalitzat aquesta pròrroga de la seva vigència.