Encuentra un perito

APCAS Girona

Assemblea APCAS GIRONA 2017. Jordi Romo elegit president.

El 30 de maig de 2017, a la sala d'actes del Casino de Girona, es va celebrar l'Assemblea de l'Organització Provincial de Girona, sota la presidència del vicepresident Jordi Romo Ros, amb la presència de Joan Ricart Aguilà, secretari de la SA Catalunya, i amb l'assistència dels següents membres de la Junta de Govern:

Jordi Romo Ros Vicepresident

Josep Imbérgamo Vilar Secretari

Miguel Trulls Roura Tresorer

Fco. Javier García García Vocal

Carles Serrano Torro Vocal

per a tractar el següent ordre del dia:

1. Únic. - Eleccions a Junta de Govern provincial.

El secretari exposa els assistents a l'assemblea els antecedents de la situació produïda per la dimissió del president.

Queda elegida per unanimitat dels presents l'única candidatura presentada, formada per

Jordi Romo Ros President

Josep Imbérgamo Vilar Secretari

Miguel Trulls Roura Tresorer

Fco. Javier García García Vocal

Carles Serrano Torro Vocal

Jordi Piferrer Guillén Vocal

El president Jordi Romo realitza una intervenció de presentació del programa de la legislatura, agraint l'assistència dels associats presents.